Štěňátka A a B, ChS Forever Flying

ChS Forever Flying 

- chovatelka: Monika Sobotková (FB: Monika Sobotka)

Vrh A a B

Zleva: Alice in Wonderland Forever Flying, Baelfire Forever Flying, Beauty Queen Forever Flying,

Arya Stark Forever Flying a Beltaine Night Forevenr Flying

   

 

 


 

Tvorba webovych stranek pro chovatele